SIOE Norge

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Kuffarfobi

Kuffarfobi :

Kuffar : Et nedlatende uttrykk brukt av muslimer til å beskrive en ikke-muslim

Kuffarfobi : En irrasjonell frykt og avsky overfor alt som ikke er islamsk og overfor alle ikke-muslimer.

Kuffarfob : En muslim som streber etter å etablere et verdensomspennende kalifat, og dermed utrydde all ikke-muslimsk kultur og tro og innføre islamsk sharia-lov.

Kalifascist : En person som ønsker å etablere et verdensomspennende kalifat  v.h.a. fascistiske metoder. Typisk en muslim og ofte med støtte med flere og flere vestlige politikere, de fleste med en sosialistisk bakgrunn.

Kalif : En efterfølger eller stedfortreder for profeten Mohammed, altså den ubestridt øverste religiøse, verdslige, politiske, juridiske og militære leder i et kalifat. Med andre ord en muslimsk diktator.

Kalifat : Det totalitære riket som styres av en kalif med islamsk sharia-lov.

Reklamer
 
%d bloggere like this: